Dodany: 12.07.2019 12:26
Ostatnia modyfikacja: 08.05.2020 22:11

Film zawiera informacje:

00:46 - DODAWANIE POLILINII POD KĄTEM I PO PROSTEJ

01:55 - KONFIGURACJA LINII WYMIAROWYCH 

03:55 - PRZYCIĄGANIE DO PUNKTU 

04:46 - PUNKT PRZECIĘCIA 

05:09 - DODAWANIE LINII 

05:50 - USUWANIE LINII POMOCNICZYCH 

06:35 - KOPIOWANIE ŚCIEŻKI 

07:02 - OBRACANIE 

08:14 - PRZYTNIJ/ROZSZERZ 

09:02 - POŁOŻENIE Y 

09:25 - PRZESUŃ ŚCIEŻKĘ